Ekshumacja zwłok

O ekshumacji mówimy wtedy, kiedy konieczne jest otwarcie grobu i wydobycie z niego ciała lub szczątków Osoby Zmarłej. Procedura ta, dość skomplikowana pod względem logistycznym a zarazem niełatwa pod względem psychologicznym dla Rodziny Zmarłego, poprzedzona jest koniecznością spełnienia kilku niezbędnych warunków. Między innymi – pozwolenie na nią musi wydać inspektor sanitarny, właściwy dla miejsca, w którym ma się odbyć ekshumacja, a także zarządy cmentarzy, których dotyczy wydobycie ciała z grobu oraz jego ponowny pochówek.

Zazwyczaj ekshumacja odbywa się na wniosek osób uprawnionych z rodziny zmarłego lub też na wniosek takich instytucji, jak prokuratura lub sąd. Ekshumacje odbywają się pomiędzy 16 października a 15 kwietnia rano – natomiast w innych terminach są one dopuszczone ze względów nadzwyczajnych.
Zakład Pogrzebowy OREA w Ziębicach posiada doświadczenie świadczenia tego typu usług. Jeśli Państwo złożą u nas dyspozycję na wykonanie ekshumacji – nasi profesjonalni pracownicy zajmą się wszystkim. Zadbamy o konieczne dokumenty, dokonamy niezbędnych ustaleń oraz przeprowadzimy samą procedurę. Posiadamy wiedzę, środki i sprzęt, a także kompetentny personel, który jest w stanie wykonać ekshumację sprawnie oraz z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.